Predmet nabave: Poštanske usluge

ICV

Rok za dostavu ponude: 28. ožujak 2024. do 10,00 sati

Dokumentacija:

  1. Poziv na dostavu ponude- poštanske usluge
  2. Obrazac-2-Ponudbeni list
  3. Obrazac-3-Izjava-o-nekažnjavanju
  4. Obrazac-4-Izjava-o-dostavi-jamstva-za-uredno-ispunjenje-ugovora

TROŠKOVNIK poštanske usluge- Općina Suhopolje