Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme: VIŠI REFERENT (2.) – KOORDINATOR NA EU PROJEKTU „ZAŽELI“

ICV

Na temelju članka 19. stavka 1., članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1- 24-26, od 07. ožujka 2024. godine, a u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021. – 2027., kodni broj SF.3.4.11.01.0342 Zaželi u Suhopolju – faza IV od 18. ožujka 2023. godine, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje objavljuje:

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje, na radno mjesto: VIŠI REFERENT (2.)- KOORDINATOR NA EU PROJEKTU „ZAŽELI“

Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na stranicama Općine Suhopolje 26. ožujka 2024. godine.

Posljednji dan za podnošenje prijava je 3. travnja 2024. godine.

Dokumentacija:
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme- KOORDINATOR NA EU PROJEKTU ZAŽELI
Upute i obavijesti- KOORDINATOR NA EU PROJEKTU ZAŽELI