INA- Industrija nafte d.d. će provoditi seizmička mjerenja u svrhu istraživanja rezervi nafte i plina na području Općine Suhopolje

ICV

INA – Industrije nafte d.d. provodit će seizmička mjerenja u svrhu istraživanja rezerve nafte i plina na poljoprivrednom i šumskom području općina: Suhopolje, Voćin i Đulovac te gradovima Virovitica, Slatina i Grubišno Polje. Seizmička mjerenja izvode se u okviru projekta 3D Virovitica, a radove na terenu za INU- u će izvršiti ugovoreni podizvođač, poljska kompanija Geofizyka Torun, uz stalni stručni nadzor predstavnika INA-e.

Eventualne štete koje bi mogle nastati uslijed seizmičkih mjerenja procijenit će se već za vrijeme radova ili odmah nakon njihovog završetka, od strane komisije sastavljene od predstavnika lokalnih mjesnih odbora i INA-e. Vlasnici zemljišta i nekretnina o tome će biti na vrijeme obaviješteni. U slučaju nastanka eventualne štete, istu će podmiriti INA temeljem procjembenog elaborata.

Također se mole mještani Općine Suhopolje da ne diraju postavljene oznake i seizmičku opremu postavljenu na zemljištu, kao ni drugu opremu kako ne bi došlo do njenog oštećenja. U slučajevima eventualne krađe ili oštećenja opreme INA je dužna prijaviti takve slučajeve nadležnim institucijama.

INA ova istraživanja provodi u okviru potpisanog ugovora s Vladom Republike Hrvatske za istražno područje Drava- 03.

Planirano je da se radovi odvijaju kontinuirano sedam dana u tjednu, od sredine travnja do sredine lipnja 2024. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve:

Gojko Šušak- 092 139 5660 ili Stjepan Pavelić- 099 698 0132

OBAVIJEST