Novi SUHOPOLJSKI LIST: Pregled najvažnijih događanja s područja općine Suhopolje

Povodom nadolazećih uskrsnih blagdana izašao je novi, 5. broj Suhopoljskog lista, glasila Općine Suhopolje.

Suhopoljski list bit će podijeljen svim mještanima, a zainteresirani ga mogu preuzeti i u prostorijama Općine Suhopolje.

(suhopolje.hr)