Javni poziv za iskaz interesa: Uključivanje korisnika u projekt „Zaželi u Suhopolju – Faza IV“

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine (dalje u tekstu: Odluka), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: SF.3.4.11.01.0342 od 18.03.2024. godine za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije te članka 39. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje 1/21.), općinski načelnik Općine Suhopolje, objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA – UKLJUČIVANJE KORISNIKA U PROJEKT „ZAŽELI U SUHOPOLJU- FAZA IV“

Prijava za iskaz interesa na ovaj Javni poziv služi u svrhu utvrđivanja potreba i broja potencijalnih korisnik/ca koji ispunjavaju uvjete u projektu Zaželi-prevencija institucionalizacije“ SF.3.4.11.01., kodni broj: SF.3.4.11.01.0342, „ZAŽELI U SUHOPOLJU- FAZA IV“ te prijavitelj podnošenjem prijave za iskaz interesa nije automatski uključen u predmetni projekt. Tijekom roka za zaprimanje iskaza interesa s pripadajućom dokumentacijom, vršit će se odabir sudionika koji će biti uključeni u projekt temeljem osnovnog kriterija – dokazane pripadnosti ciljnoj skupini.

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 28.03.2024. do popunjenosti (150
korisnika).

Prijave se mogu podnositi cijelo vrijeme trajanja provedbe projekta ZAŽELI U SUHOPOLJU- FAZA IV, odnosno do 18.03.2027. godine, kako bi se u tijekom provedbe projekta prijavitelji mogli naknadno uključivati u projekt, ako se za to ukaže mogućnost.

Prijava s potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili osobno predati na adresi (radnim danom od 7:00h do 15:00 sati):

Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje
ili putem e-mail adrese: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr

Dodatne informacije vezane uz projekt možete dobiti putem telefona 033/771-433 ili putem e-mail adrese: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr

Tekst Javnog poziva u kojemu su sadržani uvjeti te potrebna dokumentacija za podnošenje prijave za iskaz interesa, prijavni obrazac te Izjava o članovima kućanstva, nalaze se u nastavku:

Izjava o članovima kućanstva- ZAŽELI U SUHOPOLJU- FAZA IV
Prijavni-obrazac-za-korisnike_Zazeli u Suhopolju faza IV
Javni poziv za iskaz interesa ZAŽELI U SUHOPOLJU- FAZA IV