Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Suhopolje

Na temelju članka 5. i 6. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 8/23.) i članka 39. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 1/21) dana 4. siječnja 2024. godine načelnik Općine Suhopolje raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Suhopolje.

Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Suhopolje izlažu se sljedeće nekretnine:

  1. kčbr. 877, KUĆA, ZGRADA, DVOR I ORANICA, površine 2786 m² upisana u zk. ul. broj 1901 k.o. Suhopolje – stambena zgrada s pripadajućim građevinskim i poljoprivrednim zemljištem,
  2. kčbr. 2103, KUĆA I DVOR, površine 808 m² upisana u zk. ul. broj 178 k.o. Suhopoljska Borova – građevinsko zemljište na kojoj se nalazi kuća, gospodarska zgrada i dvor – neodržavano (obraslo šumskom vegetacijom)
  3. kčbr. 1628/2, PUT, površine 36 m² upisana u zk. ul. broj 1318 k.o. Cabuna – zemljište građevinske namjene, u naravi put – održavano

Zainteresirani ponuditelji mogu podnijeti prijave na natječaj (s priloženom dokumentacijom) do 13. siječnja 2024. godine poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Suhopolje kčbr. ______ k.o. _______ – ne otvaraj“, na adresu: OPĆINA SUHOPOLJE, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje.

Natječaj je objavljen u lokalnom tisku (Virovitički list), na oglasnoj ploči Općine Suhopolje te službenoj web stranici: www.suhopolje.hr.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništu Općine Suhopolje

Obrazac ponude