Produljuje se rok za podnošenje prijava za dodjelu potpora u okviru Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području općine Suhopolje u 2023. godini

ICV

Zbog velikog broja upita i povećanog interesa poduzetnika, načelnik Općine Suhopolje donio je Odluku kojom se produljuje rok za podnošenje prijava u okviru Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području općine Suhopolje u 2023. godini.

Novi rok za podnošenje prijava je do 5. srpnja 2023. godine.

Obrazac_D

Ispravak Javnog poziva poduzrtnicima za dodjelu popora za razvoj poduzetništva na području općine Suhopolje u 2023. godini