Predmet nabave: Računalne usluge

ICV

Rok za dostavu ponude: 04. svibanj 2023. do 9,00 sati

Dokumentacija:

  1. Poziv na dostavu ponude – računalne usluge
  2. Obrazac -1-Troškovnik Općina Suhopolje
  3. Obrazac-2-Ponudbeni list
  4. Obrazac-3-Izjava-o-nekažnjavanju
  5. Obrazac-4-Izjava-o-dostavi-jamstva-za-uredno-ispunjenje-ugovora