Predmet nabave: Poštanske usluge

Rok za dostavu ponude: 29. ožujak 2023. do 8,00 sati

Dokumentacija:

  1. Poziv na dostavu ponude – Poštanske usluge
  2. Obrazac-2-Ponudbeni list
  3. Obrazac-3-Izjava-o-nekažnjavanju
  4. Obrazac-4-Izjava-o-dostavi-jamstva-za-uredno-ispunjenje-ugovora

Troškovnik- poštanske usluge- Općina Suhopolje