Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje na radno mjesto – viši stručni suradnik za opće i upravne poslove – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme

ICV

Obavijest o pravu pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata