Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja – PROČELNIK/CA

ICV

REPUBLIKA HRVATSKA, Virovitičko-podravska županija

Općina Suhopolje, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje

KLASA: 112-01/22-01/2

URBROJ: 2189-5-12/28-23-9

Suhopolje, 02. siječanj 2023.

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje, objavljuje slijedeću: 

OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

koje će se održati u srijedu, 11. siječnja 2022. godine s početkom u 09,00 sati, na adresi Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, prostorija vijećnice Općine Suhopolje.

Pisano testiranje i intervju provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koja ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje objavljenog dana 14. prosinca 2022. godine u „Narodnim novinama“ broj 146/22, za prijam u službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, na radno mjesto:

  • PROČELNIK/ICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE SUHOPOLJE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja.

Za kandidata/kandidatkinju koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni Javni natječaj.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatima pisanog testiranja biti obaviješteni istoga dana, a sa kandidatima/kandidatkinjama koji/koje na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova, istoga dana održati će se i intervju.

Upute i obavijesti kandidatima/kandidatkinjama, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objavljene su na web – stranici Općine Suhopolje, www.suhopolje.hr.

Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.