OBAVIJEST o pravu pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja – PROČELNIK/CA

ICV

REPUBLIKA HRVATSKA, Virovitičko-podravska županija

Općina Suhopolje, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje

KLASA: 112-01/22-01/2

URBROJ: 2189-5-12/28-23-8

Suhopolje, 03. siječanj 2023. godine

OBAVIJEST o pravu pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja (JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE SUHOPOLJE, na radno mjesto: PROČELNIK/ICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE SUHOPOLJE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca (KLASA: 112-01/22-01/2; URBROJ: 2189-5-11/49-22-2, od 12. prosinca 2022. godine), objavljenog dana 14. prosinca 2022. godine u „Narodnim novinama“ broj 146/22., obavještava da formalnim uvjetima udovoljava slijedeći/a kandidat/kinja (isti/a ima pravo pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti):

  1. KATICA BIĆANIĆ, Vukovarska 69, 33410 Suhopolje