Poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade sa područja Općine Suhopolje koji su podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja da sredstava za troškove stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva mogu podići u Općini Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, od ponedjeljka 14. studenog 2022. godine u vremenu od 09,00 do 14,00 sati.