Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta za 2022. godinu

Javni natječaj

Obrazac ugovora o o financiranju programa ili projekta

Obrazac-financijskog-izvještaja-provedbe-programa-ili-projekta

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Obrazac-Izjave-o-partnerstvu

Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-sport

Obrazac-opisnog-izvještaja-provedbe-programa-ili-projekta

Obrazac-proračuna-sporta

Obrazac-revidiranog-proračuna

Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave

Obrazac-životopisa-sporta

Uputa-za-prijavitelje-sporta