Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području kulture za 2022. godinu

Javni natječaj za kulturu

Obrazac ugovora o o financiranju programa ili projekta

Obrazac-financijskog-izvještaja-provedbe-programa-ili-projekta

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-kultura

Obrazac-Izjave-o-partnerstvu-kultura

Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-kulture

Obrazac-opisnog-izvještaja-provedbe-programa-ili-projekta

Obrazac-proračuna-kulture

Obrazac-revidiranog-proračuna

Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave

Obrazac-životopisa-kulture

Uputa-za-prijavitelje-kultura