Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kanditata/kandidatkinje