Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Suhopolje

Na temelju članka 5. i 8. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje i članka 39. Statuta Općine Suhopolje dana 16. prosinca 2021. godine načelnik Općine Suhopolje raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina na području Općine Suhopolje.

Javni natječaj bit će objavljen od 24. prosinca 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine.
Pisane ponude ponuditelja dostavljaju se poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s
naznakom: „za javni natječaj za prodaju nekretnine kčbr. ______ k.o. _______ – ne
otvaraj“, na adresu: Općina Suhopolje Trg svete Terezije 10, 33410 Suhopolje.

Rok za predaju ponuda je 8 (osam) dana računajući od prvog sljedećeg dana od
objave Javnog natječaja.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području Općine Suhopolje