OBAVIJEST: Pomoć ugostiteljskim objektima

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) i 39. Statuta Općine Suhopolje (Službeni glasnik Općine Suhopolje broj 1/21) načelnik Općine donosi Odluku o postupku dodjele pomoći poduzetnicima na području Općine Suhopolje.

Prema Odluci pomoć se dodjeljuje Ugostiteljskim objektima na području Općine Suhopolje kojima je Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-421) od 30. kolovoza 2021. ograničen rad.

Za odobrenje pomoći poduzetnik je dužan najkasnije do 18. listopada 2021. godine na adresu Općine Suhopolje dostaviti:

  • – ispunjen obrazac zahtjeva i izjave o korištenim potporama male vrijednosti koji je sastavni dio ove obavijesti
  • – dokaz o registraciji poduzetnika
  • – dokaz da ima registrirano sjedište i prebivalište na području Općine Suhopolje

Odluka

Zahtjev i izjava ugostitelja