Javni natječaj za davanje u zakupo poslovnog prostora u vlasništvu Općine Suhopolje

Preuzmite dokumentaciju…