JAVNI POZIV za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje u 2021. godini

Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 4/19.) Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje objavljuje

J A V N I   P O Z I V za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje u 2021. godini

I

Objavljuje se Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje u 2021. godini, ustanovljenih Odlukom o javnim priznanjima Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 4/19) kao:

  • Počasni građanin Općine Suhopolje,
  • Zlatna plaketa „Grb Općine Suhopolje“,
  • Srebrna plaketa „Grb Općine Suhopolje“,
  • Povelja Općine Suhopolje,
  • Zahvalnica Općine Suhopolje.

Javni poziv

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja – obrazac