NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa – Administrativni tajnik projekta „Zaželi u Suhopolju – faza II“ – 1 izvršitelj/ica

Natječaj – administrativni tajnik-ca

Obrazac – Privola