Natječaj za odgojitelja u dječjem vrtiću Suhopolje

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 44. stavka 3. točke 7. Statuta Dječjeg vrtića „Suhopolje, članka 7. stavka 1. točke 1.3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Suhopolje“ KLASA: 600-01-98-01-61; URBROJ: 2189/60-98-61 od 22. prosinca 1998., a sukladno Odluci Upravnog vijeće Dječjeg vrtića „Suhopolje“ Suhopolje o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – odgojitelj/ica KLASA: 112-01/21-02/1; URBROJ: 2189/60-02/01-21-2 od 24. veljače 2021. godine, raspisuje

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa

Radno mjesto: ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Natječaj odgojitelj

Obrazac – Privola