NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom-odgojitelj/ica pripravnik/ica

Na temelju članka 26. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 44. stavka 3. točke 7. Statuta Dječjeg vrtića „Suhopolje“, a sukladno Odluci Upravnog vijeće Dječjeg vrtića „Suhopolje“ Suhopolje o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – odgojitelj/ica pripravnik/ica KLASA: 112-06/21-01/3; URBROJ: 2189/60-01/01-21-2 od 22. travnja 2021. godine, raspisuje

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom-odgojitelj/ica pripravnik/ica

Radno mjesto: ODGOJITELJ/ICA PRIPRAVNIK/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od jedne godine u Dječjem vrtiću „Suhopolje“ Suhopolje.

Natječaj za pripravnika

Obrazac – Privola