Javna rasprava o prijedlogu IV izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Suhopolje

Na temelju članka 94., 95., 96., 97., 98., 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08)  i Zaključka o utvrđivanju prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje (KLASA: 350-02/19-01/4; URBROJ: 2189/05-09/49-21-21), načelnik Općine Suhopolje, objavljuje

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje

 I. Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje trajat će 8 (osam) dana, počevši od 05. veljače 2021. godine do 12. veljače 2021. godine.

II. Na javnom uvidu za vrijeme trajanja javne rasprave bit će izložen prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje, u prostorijama vijećnice Općinskog vijeća Općine Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje, svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati te na mrežnim stranicama Općine Suhopolje www.suhopolje.hr.

III. Javno izlaganje u okviru javne rasprave iz točke I. održat će se u četvrtak, 11. veljače 2021. godine u 10,00 sati u prostorijama vijećnice Općinskog vijeća Općine Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje.

IV. Pozivaju se svi zainteresirani da dostave mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 12. veljače 2021. godine, osobno, na adresu elektronske pošte opcina-suhopolje@vt.t-com.hr ili putem pošte na adresu Općina Suhopolje, Jedinstveni upravni odjel, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje s naznakom „Javna rasprava za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje“.

V. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani, bez imena i adrese podnositelja, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI. Javna rasprava provest će se u skladu s odlukama, uputama i preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te ostalih nadležnih tijela uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

VII. Ova obavijest, osim u dnevnom tisku „Glas Slavonije“, objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Općine Suhopolje