JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području Općine Suhopolje

Na temelju članka 5. i 8. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 8/09 i 3/19) i članka 40. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13, 2/18 i 2/20) dana 03. prosinca 2020. godine načelnik Općine Suhopolje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području Općine Suhopolje

Javni natječaj – Word – PREUZMI

Javni natječaj – PDF – PREUZMI