JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića “Suhopolje”

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića “Suhopolje” Suhopolje objavljen je u “Narodnim novinama” broj 119/20 dana 30. listopada 2020. godine.

Tekst natječaja

Natječaj, ovjeren potpisom i pečatom

Obrazac – Privola