Suhokom d.o.o. – Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – Komunalni radnik II grupe, 4 izvršitelja

Natječaj – komunalni radnik II grupe, 4 izvršitelja

Obrazac – Privola