OBAVIJEST – Rezultati upisa djece u pedagošku 2020./2021. godinu

Nakon obavljenih svih procedura primljena su sva prijavljena djeca, izuzev djece čiji se zahtjevi za upis u Dječji vrtić „Suhopolje“ Suhopolje vode pod šiframa 071 i 072 obzirom su nepotpuni te se sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Suhopolje“ Suhopolje nisu razmatrali prilikom bodovanja i određivanja prednosti kod upisa te izuzev djece čiji se zahtjevi za upis u Dječji vrtić „Suhopolje“ Suhopolje vode pod šiframa 025, 037, 044 i 076 zbog neispunjavanja uvjeta starosti, a za koju je utvrđena posebna Lista čekanja.

Ulažući znatna financijska sredstva u predškolski odgoj i postojeće kapacitete Općina Suhopolje pokazala je brigu o najmlađima, te je omogućen upis djece svih zainteresiranih roditelja u Vrtić u novoj pedagoškoj godini 2020./2021.. Na listi čekanja ostaju djeca koja nemaju navršene 3 godine, no novim kapacitetima koje Općina Suhopolje priprema za naredno razdoblje biti će omogućen prihvat i te djece u redovni odgojno-obrazovni program Vrtića.