NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 23. stavka 1. točka 6. Statuta Dječjeg vrtića „Suhopolje“ (“Službeni glasnik” Općine Suhopolje broj  9/13, 6/15 i 9/15), članka 7. stavka 1. točka 1.3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Suhopolje“ KLASA: 600-01-98-01-61; URBROJ: 2189/60-98-61 od 22. prosinca 1998., a sukladno Odluci Upravnog vijeće Dječjeg vrtića „Suhopolje“ Suhopolje o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom KLASA: 112-01/20-02/2; URBROJ: 2189/60-02/01-20-2 od 07. kolovoza 2020. godine, raspisuje

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa

Natječaj

Natječaj

Obrazac – Privola