Suhokom d.o.o. – Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – Voditelj poslova gospodarenja otpadom

Natječaj – voditelj poslova gospodarenja otpadom

Obrazac – Privola