Suhokom d.o.o. – Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – Komunalni radnik II grupe – 1

Natječaj – komunalni radnik II grupe, 1 izvršitelj

Obrazac – Privola