JAVNI UVID- Ispravak prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Suhopolje

Općina Suhopolje izlaže na Javni uvid ispravak prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Suhopolje. Uvid u ispravak prijedloga Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 04.rujna do 18.rujna 2019. godine izvršiti radnim danom od 9,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Suhopolje, Trg sv.Terezije 10, 33410 Suhopolje.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na ispravak prijedloga Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivati će Općinsko vijeće Općine Suhopolje u roku od 30 dana.

Prigovori na ispravak prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Suhopolje moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju Općini Suhopolje, Trg sv.Terezije 10, 33410 Suhopolje zaključno sa 18.rujna 2019. godine.