OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE U PROGRAMA JAVNOG RADA U OPĆINI SUHOPOLJE

Sukladno Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje Mjera za poticanje zapošljavanja putem iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, načelnik Općine Suhopolje objavljuje javni natječaj za prijavu kandidata za Program zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba, osoba s invaliditetom, osoba u nepovoljnom položaju nA tržištu rada s prebivalištem na području općine Suhopolje u javni rad. Programom javnog rada na području Općine Suhopolje zaposliti će se osamnaest (18) osoba i to na poslovima revitalizacije javnih površina općine Suhopolje.

Sredstva za plaće i troškove prijevoza osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje, odnosno Općina Suhopolje, a materijalna sredstva za rad, odnosno opremu i sredstva rada, osigurava inicijator i izvođač programa, odnosno Općina Suhopolje, kao jedinica lokalne samouprave.

Prijaviti se mogu kandidati s prebivalištem na području Općine Suhopolje koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • Hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom, kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju:
      • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju nezaposlenih
  • Osobe starije od 50 godina: prijavljene u evidenciju nezaposlenih dulje od 6 mjeseci
  • Osobe: prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci u posljednje tri godine ne mogu biti uključene u javni rad!

Prijave se zaprimaju od 05. travnja do 12. travanja 2019. godine u Općini Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje.

Prijaviti se možete putem PRIJAVNICE