U četvrtak 28. ožujka 2019. godine održat će se 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13 i 2/18) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 28. ožujak 2019. godine (četvrtak) s početkom u 16,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje.

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje

2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Suhopolje za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine te izvješća o izvršenju planova i programa kako slijedi:

 • Godišnjeg izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine
 • Izvještaja o izvršenju Plana investicija Općine Suhopolje za 2018. godinu
 • Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godine
 • Izvješća o ostvarenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 • Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Suhopolje za 2018. godinu
 • Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
 • Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2018. godinu
 • Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti Općine Suhopolje za 2019. godinu
 • Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Suhopolje za 2018. godinu
 • Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Suhopolje za 2018. godinu
 • Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području Općine Suhopolje za 2018. godinu
 • Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Suhopolje za 2018. godinu

3. Razmatranje Izvješća o radu načelnika Općine Suhopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu načelnika Općine Suhopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine

4. Razmatranje Izvješća o radu referenta – komunalnog redara Općine Suhopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu referenta – komunalnog redara Općine Suhopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine

5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za općinu Suhopolje za 2018. godinu i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za općinu Suhopolje za 2018. godinu

6. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Suhopolje za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Suhopolje za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine

7. Razmatranje i usvajanje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Suhopolje za 2019. godinu te izmjena i dopuna planova i programa kako slijedi:

 • I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019. godinu
 • I. Izmjena i dopuna Plana investicija za 2019. godinu
 • I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

8. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Suhopolje

9. Razmatranje i donošenje Odluke o korištenju prostorija i inventara mjesnih domova na području Općine Suhopolje

10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje

11. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

12. Razmatranje i donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

13. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu osobnog automobila putem operativnog leasinga

14. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu teretnog vozila putem operativnog leasinga

15. Razmatranje i donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Suhopolje za 2019. godinu