U srijedu, 27. veljače 2019. godine održat će se 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13 i 2/18) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 27. veljače 2019. godine (srijeda) s početkom u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim

D N E V N I M   R E D O M

AKTUALNI SAT

 • Usvajanje skraćenih zapisnika sa 15. i 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
 • Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji poslovnog udjela Općine Suhopolje u trgovačkom društvu PLIN VTC d.o.o.
 • Razmatranje i donošenje Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Suhopolje članovima Općinskog vijeća Općine Suhopolje, sukladno prijedlogu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, i to:
  • Razmatranje i donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Suhopolje članu Općinskog vijeća Općine Suhopolje Petru Duvnjaku, izabranog s liste grupe birača
  • Razmatranje i donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Suhopolje članu Općinskog vijeća Općine Suhopolje Slavku Šimiću, izabranog s liste grupe birača
  • Razmatranje i donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Suhopolje članu Općinskog vijeća Općine Suhopolje Draženu Vanjhalu, izabranog s liste grupe birača
  • Razmatranje Informacije do kojeg iznosa načelnik, odnosno Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2019. godini i donošenje Zaključka o primanju na znanje Informacije do kojeg iznosa načelnik, odnosno Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2019. godini

Materijale možete preuzeti OVDJE