Objavljen Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove na radno mjesto viši stručni suradnik za poljoprivredu i projekte EU

Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje raspisao je javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 15/19. od 13. veljače 2019. godine.

Tekst natječaja dostupan je na web stranici Narodnih novina.

Od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na javni natječaj.

Posljednji dan za podnošenje prijava je 21. veljače 2019. godine.

Javni natječaj

Obrazac – Privola

Upute i obavijesti kandidatima