Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Suhopolje | k.č.br. 4919 u k.o. Pčelić, livada, k.č.br. 4920 u k.o. Pčelić, livada

Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18 i 115/18), članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje
O B A V I J E S T
o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Suhopolje. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 4919 u k.o. Pčelić, livada,
površine 5584 m² (0,5584 ha), tržišna cijena iznosi 6.644,96 kn
k.č.br. 4920 u k.o. Pčelić, livada,
površine 3599 m² (0,3599 ha), tržišna cijena iznosi 4.282,81 kn