O B A V I J E S T o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja, objavljuje slijedeću:

O B A V I J E S T o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

koje će se održati u utorak, 05. ožujka 2019. godine s početkom u 09,00 sati, na adresi Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, prostorija vijećnice Općine Suhopolje.

Pisano testiranje i intervju provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koja ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja objavljenog dana 13. veljače 2019. godine u „Narodnim novinama“, putem nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj web stranici Općine Suhopolje i oglasnoj ploči, za prijam u službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, na radno mjesto:

– VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU I PROJEKTE EU – 1 izvršitelj/ica

Obavijest o pravu pristupa

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Upute i obavijesti kandidatima