Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 23. stavka 1. točka 6. Statuta Dječjeg vrtića „Suhopolje“ (“Službeni glasnik” Općine Suhopolje broj 9/13., 6/15. i 9/15.), članka 7. stavka 1. točka 1.3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Suhopolje“ (KLASA: 600-01-98-01-61; URBROJ: 2189/60-98-61 od 22. prosinca 1998.) a sukladno Odluci Upravnog vijeće Dječjeg vrtića „Suhopolje“ Suhopolje o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnos (KLASA: 112-03/19-01/1; URBROJ: 2189/60-02/01-19-2) od 16. siječnja 2019. godine, raspisuje

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa

Radno mjesto: ODGOJITELJ – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. svibnja 2019. godine.

Tekst natječaja nalazi se u prilogu…

Natječaj

Obrazac – Privola