OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa, objavljuje slijedeću:

O B A V I J E S T o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

koja će se održati u utorak, 13. studenog 2018. godine s početkom u 09,00 sati, na adresi Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, prostorija vijećnice Općine Suhopolje.

Pisano testiranje i intervju provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koja ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa objavljenog dana 01. kolovoza 2018. godine putem nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj web stranici Općine Suhopolje i oglasnoj ploči, za prijam u službu na određeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, na radno mjesto:

–          VIŠI REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOVINSKE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica

Obavijest o pravu pristupa

Obavijest o vremenu održavanja

Upute i obavijesti