OBAVIJEST o produljenju roka za prijavu na Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Suhopolje u 2018. godini.

Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Suhopolje u 2018. godini (KLASA: 302-02/18-01/2; URBROJ: 2189/05-02/14-18-6, od 14. studenog 2018. godine), produžuje se rok za prijavu na Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Suhopolje u 2018. godini objavljenog temeljem Programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Suhopolje od 2018. do 2020. godine („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 10/18.).

Slijedom naprijed navedenog, prijave se mogu slati zaključno do 21. studenog 2018. godine.
Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu eusuhopolje@gmail.com.