OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje, raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove, na radno mjesto:

– viši referent za društvene djelatnosti i imovinske poslove, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

Oglas

Upute i obavijesti

Obrazac – Privola