JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Suhopolje”

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.), Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Suhopolje” za 2018. godinu te članka 23. Statuta Dječjeg vrtića “Suhopolje”, Suhopolje (“Službeni glasnik” broj 9/13., 6/15. i 9/15.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suhopolje raspisuje

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Suhopolje”

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeće radno mjesto:

1. odgojitelj – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Prijedlog Javnog poziva

Obrazac – Privola