Započeo Javni uvid u prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju

Javni uvid u prijedlog I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju počeo je dana 26. rujna 2018. godine, a završava zaključno sa danom 03. listopada 2018. godine. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju izložen je svaki radni dan u prostorijama vijećnice Općinskog vijeća Općine Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati, dok će se Javno izlaganje o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju održati dana 28. rujna 2018. godine u 10,00 sati u prostoriji vijećnice Općinskog vijeća Općine Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje.

Primjedbe i prijedlozi na prijedlog I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju mogu se davati do zaključenja javne rasprave dana 03. listopada 2018. godine.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) je slijedeći:

Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

1. imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju
2. postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
3. daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
4. upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Sudionici u javnoj raspravi upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe:
– elektroničkom poštom putem obrasca objavljenog na internetskoj stranici Općine Suhopolje www.suhopolje.hr, dostavljenog na e-mail: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr do 03. listopada 2018. godine,

– pisanim putem poštom naslovljeno na Općinu Suhopolje na adresu: Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje, s naznakom: „Javna rasprava o prijedlogu I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju“, do 03. listopada 2018. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave

– upisom u Knjigu primjedbi za cijelo vrijeme trajanja javnog uvida u vijećnici Općinskog vijeća Općine Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje do 03. listopada 2018. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Detaljna pojašnjenja u svezi I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju mogu se dobiti u Općini Suhopolje, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove. (www.suhopolje.hr, itd)

I. ID DPU CENTAR U SUHOPOLJU – nacrt prijedloga i prijedlog

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. ID DPU Centar u Suhopolju