Proglašena je elementarna nepogoda za područje Općine Suhopolje – TUČA

Na temelju Odluke Župana Virovitičko-podravske županije KLASA: 920-11/18-01/06, URBROJ: 2189/1-03/5-18-2 od 5. rujna 2018. godine Povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode na području općine Suhopolje donosi slijedeću

OBAVIJEST

Proglašena je elementarna nepogoda za područje Općine Suhopolje-TUČA nastale 1. rujna 2018. godine te je došlo do nastanka šteta na poljoprivrednim kulturama (ratarskim, povrtlarskim, voćarskim, industrijskim) koje se trenutno nalaze na poljoprivrednim površinama.

Fizičke i pravne osobe štetu prijavljuju u Općini Suhopolje od 800 do 1400 sati uz predočenje obrasca LIST B za 2018. izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i kopiju osobne iskaznice.

Osobe koje su zemlju dale na korištenje poljoprivrednim zadrugama obavezno se trebaju javiti svojim zadrugama radi dogovora o nositelju prijave štete.

Prijaviti se mogu gore navedena oštećena dobra na cijelom području Općine Suhopolje, od 10. 09. do 17.09. 2018. godine do 1400 sati.

NAPOMENA: Prijaviti se mogu samo oštećena dobra koja se nalaze u upisniku za 2018. godinu.

Prijava i zahtjev