Objava biračima

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o registru birača (”Narodne novine“, broj 144/12) Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Služba za opću upravu, daje slijedeću

OBJAVU BIRAČIMA

Općinsko vijeće Općine Suhopolje na sjednici održanoj 25. rujna 2018. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Suhopolje.

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku” Općine Suhopolje broj 8 od 25. rujna 2018. godine i stupa na snagu prvog dana od dana objave.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 28. listopada 2018. godine od 07,00 do 19,00 sati.

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u Službi za opću upravu Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, svakim radnim danom, zaključno do srijede, 17. listopada 2018. godine, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Posebno napominjemo da provjeru u registru birača učine oni birači koji su mijenjali podatke bitne za evidenciju registra birača (promjena prezimena, prebivališta, stjecanje punoljetnosti i drugo).

Popis birača sastavlja se za svake izbore, a sadrži birače koji imaju PREBIVALIŠTE u Republici Hrvatskoj i VAŽEĆE OSOBNE ISKAZNICE.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice).

Potvrde za glasovanje izdaje nadležni ured u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača.

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Suhopolje