Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik za poljoprivredu i projekte EU

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje, raspisuje

OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove, na radno mjesto:

viši stručni suradnik za poljoprivredu i projekte EU, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova

Na ovaj Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove, na radno mjesto viši stručni suradnik za poljoprivredu i EU projekte mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.