Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa, objavljuje slijedeću:

O B A V I J E S T o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

koje će se održati u utorak, 21. kolovoza 2018. godine s početkom u 09,00 sati, na adresi Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, prostorija vijećnice Općine Suhopolje.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti