Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za razdoblje 2018. – 2023. godine

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za razdoblje 2018. – 2023. godine traje od 02. kolovoza 2018. godine do 01. rujna 2018. godine, te se poziva zainteresirana javnost za sudjelovanje u istoj.

Javni uvid u Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom provesti će se u prostorijama Općine Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje, Vijećnici Općinskog vijeća Općine Suhopolje, svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.

Sva zainteresirana javnost, građani, pravne i fizičke osobe, udruge, ustanove i dr., za vrijeme trajanja javnog uvida mogu svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe dostaviti:

– elektroničkom poštom putem obrasca objavljenog na internetskoj stranici Općine Suhopolje www.suhopolje.hr, dostavljenog na e-mail: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr do 01. rujna 2018. godine

– pisanim putem poštom naslovljeno na Općinu Suhopolje na adresu: Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje, s obveznom naznakom: „Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za razdoblje 2018. – 2023. godine“, s rokom dospijeća najkasnije do 01. rujna 2018. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave

– upisom u Knjigu primjedbi za cijelo vrijeme trajanja javnog uvida u Vijećnici Općinskog vijeća Općine Suhopolje do 01. rujna 2018. godine do 14,00 sati.
Detaljna pojašnjenja u svezi Plana gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za razdoblje 2018. – 2023. godine mogu se dobiti u Odsjeku za društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove Općine Suhopolje.

NACRT – Plan gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za razdoblje 2018. – 2023

Javna rasprava o nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom

Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Obrazac sudjelovanja u javnoj raspravi

Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za razdoblje 2018. – 2023

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš