Natječaj za radno mjesto ADMINISTRATIVNI TAJNIK/ICA PROJEKTA

Na temelju Statuta Udruga matice hrvatskih umirovljenika općine Suhopolje predsjednica Udruge raspisuje natječaj za radno mjesto:

ADMINISTRATIVNI TAJNIK/ICA PROJEKTA

na određeno vrijeme od 30 mjeseci radi provođenja projekta „Zaželi u Suhopolju“

Uvjeti natječaja: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomskog smjera.

Kandidati su obvezni uz pisanu prijavu (koja mora sadržavati: osobno ime, OIB, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) priložiti:

životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili ispis e-domovnice)
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja)
uvjerenje (original) nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci, od dana objave ovog Natječaja.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Udruge i Općine Suhopolje, te internetskoj stranici Općine Suhopolje i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave na natječaj dostavljaju se osobno na adresu Općine Suhopolje (Trg Sv. Terezije 10) s naznakom „Za natječaj projekta „Zaželi u Suhopolju““.

Nepotpuno i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

U Suhopolju, 11. srpanj 2017.

Udruga matice hrvatskih umirovljenika Općine Suhopolje